Revision

Vi udfører revision for aktieselskaber, anpartsselskaber samt foreninger og institutioner. Alle aktie- og anpartsselskaber skal have udført lovpligtig revision af årsrapporten. Vi er, som revisorer, offentlighedens tillidsrepræsentant og skal varetage hensynet til virksomhedens omverden, herunder aktionærer, medarbejdere, myndigheder, kreditorer og investorer m.fl.

Mindre selskaber kan fritages for revision. Men de har altid pligt til at aflevere en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, som opfylder kravene i Årsregnskabsloven. For de selskaber som fravælger revisionen kan vi udføre udvidet review, review eller assistance for.

Revisionen tager udgangspunkt i vores kvalitetsmanual og udføres efter de nyeste principper med anvendelse af moderne IT-teknologi. Dette er med til at sikre vore kunder en hurtig og effektiv revision.

Uafhængighed – habilitet

Vi sikrer os, at vi er uafhængige og habile, når vi udfører revisions- og regnskabsarbejde.

God revisionsskik

Vores revisionsarbejde er omfattet af begrebet god revisionsskik. Denne skik fastlægges løbende i form af lovgivning, vejledninger og praksis. Vi er forpligtede til altid at leve op til god revisionsskik gennem vor beskikkelse som registrerede revisorer og vores medlemskab af FSR – danske revisorer.

Ved fortsat at bruge webstedet, accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookieindstillingerne på denne hjemmeside er indstillet til "tillad cookies" for at give dig den bedste oplevelse muligt. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside uden at ændre dine cookie-indstillinger, eller klikker på "Accepter" nedenfor, så giver du samtykke til dette.

Close